Search form

Revelesin 5:8

8Tara poata te katoe ien a ka teka, ba tohats a ka a toatoa nu 24 u katun u tsunono e hopue ria a peisaren i puta i matana Tunan Sipsip. Nori i ka hoboto mei a man kan köma te ngöeri a hap na man gotana goul i saputi a ka te ngöeri u insens. U insens e masina tara poata te hatse rien ba te haharoei nena u katun tere Sunahan te singo uar i tanen.