Search form

Revelesin 6:10

10Ba nori e ku hapanir me poier, “O Tsunono, alö te pan korum tara mamana ka, na alö a goagono na lö hamana. U lahisa u poata lel te ka noana ba lö te toan hakape mou a nomi turu katun i puta ba te katoem a hipou i taren ti atung hamate merien lam?”