Search form

Revelesin 6:11

11Ba nori hoboto e hala reri u hasobu u hiaka ba nori e hatei reri te gi gamon hahaloso uen, antunana te onotona u mun toulana i taren, u katunun kui tere Iesu. Taraha, nori e gi atung hamate hasir, te kato has u u katun teka ti mate mam.