Search form

Revelesin 6:4

4Ba tana hos a rörö koru e butu nama. Na ka te osaia i tanen i halan a nitagala te go habutu menien a pula i puta te gi atung hamate meri u katun a palai. Na nonei i hala hasei a toa kilatan hiatatung pan.