Search form

Revelesin 6:8

8Ba lia e taregu a hos a ngöngöana, na ka te osaia i tanen i ngöei a Tou Mate, na Han turu Mate e murimuri hasukusukuia i tanen. Ba nori e hala reri a nitagala te gi kato hamate meri u katun a man ka teka: a pula na bes na nimate na ka a hie. U katun hoboto i puta i katori a tohats a pala, ba toa pala te mater ba topisa pala te toatoar.