Search form

Revelesin 7:11-12

11-12Bu angelo hoboto e tuol hahis ner u gumgum u goagono nu katun u tsunono na tohats a ka a toatoa. Bu angelo e hopuer a peisaren i puta i matana u gumgum u goagono me hatsunoner e Sunahan me poier, “U mana. E nigana te go ka meni a Sunahan i tarara a nisasala na solo pan na niatei na nitsunono na nitagala, na mamana ka e tatei haniga uar i tanen ba te hapane ren tara mamana poata hoboto. U mana!”

13Ba toa turu tsunono e rangatse nolia me poiena, “Alö e atei silem eresi u katun teka te ka mer u hasobu u hiaka ni me ti la men?”