Search form

Rom 1:2-3

2-3Alia e kolotsegu a kalanloun teka ba te hatei negu u Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, a Pien tere Sunahan. E Sunahan e ranga hamana noa has i iomin te ga hala merien ra u Bulungana u Niga teka. Nonei e hatei nien turu ranga turu propet i tanen turu Buk u Goagono. E Iesu i poseia tara pala tere King Devit. 4Ne Sunahan e hatei hasin e Iesu nonei a Pien a Goagono i tanen te hatakei pouts menien tara tou mate tara nitagala pan i tanen.