Search form

Rom 1:9

9A peisar hoboto e tagala silena a toukui tere Sunahan ba lia te rarare lanegu u Bulungana u Niga tara Pien i tanen. Ne Sunahan e atei silena te roron singo sil bera gilia limiu tara mamana poata te singo gia lia.