Search form

Rom 10:14-15

14-15Kaba palabir u katun e ma antunan singo uari i tanen, taraha nori e ma hamana noe rien. Na nori e ma antunan hamane rien, taraha nori i ma hengo noa nien. Na nori e ma antunan hengo narien, taraha e moa ta katun te ga hatei rien u ranga. Kaba te ga hala mam rien e Sunahan u katun ba nori te hatei laner u ranga i tanen, ba barebana te antunan hengo naren ba te hamanar ba te toan singo uar i tanen. Ti koloto has menien turu Buk u Goagono:

“Ara e sasala koru mera te tara merari u katun te la merima u Bulungana u Niga!”

16Kaba u katun hoboto e ma hanigeri u Bulungana u Niga. Te poe hasi e Aisaia a propet i manasa, “O Tsunono, e moa ta katun ta para te hamanena u ranga i tarara.”