Search form

Rom 10:6-7

6-7Kaba markato te butun matskö silana a katun i matane Sunahan te hamana nen e kato uana teka: “Alimiu go ma poemi i peisamiu, ‘Esi te la nou i Kolö, tsi esi te la nou tara han i puta i iogana?’” U ranga teka ti kolotein i manasa e mouna uana teka: ara gi ma lu pouts mena mei e Kristo i Kolö, tsi ara gi ma lu pouts has mena meien tara han turu mate. E moa! 8U Buk u Goagono e hatei ranei ra a ka teka: “U ranga tere Sunahan e ka hasukusuku koruna i tamilimiu. Alimiu e tatei poe men i rungmilimiu ne tatei hamana hase men i torimilimiu.” Nu ranga teka nonei u rangana tara nihamana te roron rararie mulam.