Search form

Rom 11:23

23Be Sunahan te haka pouts ranoa u Jiu tara makum a niga i taren te gi hamana lel uen i tanen. Taraha, nonei e ka mena a nitagala te go haka pouts merien.