Search form

Rom 11:28

28U Jiu e hereri u pakö tere Sunahan, taraha nori e tori-tsuga ba ner u Bulungana u Niga. Na ka teka e taguhu rano limiu u katun te ma Jiumi. Kaba e Sunahan e hopu kap noa hasir u tuburen. Nonei e hakats nena a ka teka ba te tatagi has rena u Jiu.