Search form

Rom 11:3

3Nonei e rangein u Israel me poiena, “O Tsunono, nori i atung hamatir u propet i tamulö ba te rure ier a man makumun hats i tamulö. Alia a tsi toa puku lasi te kagu, na nori e ngilin atung hamate hase rio lia.”