Search form

Rom 12:1

A markato te sasala mena e Sunahan

1A ma tsi hahatoulana, e Sunahan e tatagi koru rena ra. Na lia e ranga hatatagi mera golimiu, alimiu go hala koru neiam a peisamilimiu tere Sunahan te kato uana tara ka a gogoso te haleri e Sunahan ba nonei te hanigeie nen. Nonei a maroro te tatei mar hatsunono sila mena milimiu e Sunahan.