Search form

Rom 12:8

8Te ka memia lö a nitagala te go hatagala meni a nihamana tara palabi, ba lö te katoe men. Te taguhe mia lö a palabi u moni, ba lö te tatanganam. Te tara kap namia lö a palabi, ba lö te hipakoko hanigam ba te ma karousmi. Te tatagi sile mia lö a palabi, ba lö te taguhu ramen ba te sasalam.