Search form

Rom 13:12

12A poata a omi teka te here nei a bong e katsin kapana, na poatan pepeitokap tara nitsunono tere Kristo te here nei a lan e sukusukuna. Ara gi hanoa a markato a omi te ka uana turu kuhil ba te katoera a markato a niga te ka uana turu ualesala.