Search form

Rom 13:13

13Ara gi kato hamatskö, te kato uaria u katun tara lan. Ara gi ma kukutiei a markato te kato homi ria u katun tara pati na te spak uar na te tsikolo uar na te hakats homi uar na te raharaha uar na te hiomi uar. E moa.