Search form

Rom 13:4

4Taraha, nonei e here nei a katunun kui tere Sunahan ba te ka silena te go taguhu menien lö. Kaba te kato homi mulö, ba lö te tatei matoute men, taraha nonei e ka mena a nitagala te go hahuna menien a katun. Nonei a katunun kui tere Sunahan na nonei e hahuna rena u katun te kato homir ba te haraharaher e Sunahan.