Search form

Rom 14:13

Alimiu go ma amusemi a hahatoulana i tamilimiu

13Alimiu go hanoan hamou niam a markato turu hahatoulana i tamilimiu. Alimiu go hakats haniga noa iam ba te ma katoemi a markato te omina turu hakats tara man hatoulana, taraha nori e namos kukute rario limiu ba te kato homir.