Search form

Rom 14:15

15Na te noue mia lö a ka te hakats nena a hahatoulana i tamulö e omina, e kato uana alö e ma ngil hamane mien. Taraha, nonei e kukutiena a markato i tamulö ba te kato homiena a torinen i iogana. Kaba e Kristo e mate sil hasi a hahatoulana i tamulö. Ba lö te tara kap haniga nem a ka te noue mulö. Nonei e namos kukutiena a markato i tamulö ba te kato homi koruena a peisanen.