Search form

Rom 14:17

17Taraha, a Nipepeito tere Sunahan e ma ka las uanei tara kannou na tou ua. E moa. A Nipepeito tere Sunahan e mouna uana tara markato a matskö i matane Sunahan na masalohana na nisasala te hala ranei ra u Namnamei u Goagono.