Search form

Rom 14:21

21E nigana te raman nou mena milö u benö na te raman ua mena milö u wain na te raman kato mena milö te ka te kato homiena u hakats tara hahatoulana i tamulö.