Search form

Rom 14:4

4Alimiu e ma tatei poemi a katunun kui tara tana katun e omina. A katunun hakui peisa i tanen te tatei poiena e kui hanigana tsi e kui homina. Na nonei e kato haniga nou, taraha a Tsunono e antunan taguhe nen.