Search form

Rom 15:15-16

15-16Kaba tara kalanloun teka alia e ranga hatagala noa has negu a palabina man ka te go hatakei meni u hakats i tamilimiu. Alia e ongolo megu e Sunahan e halei lia a nitsunono te go katunun kui u lia tere Iesu Kristo ba te kui silegu u katun te ma Jiuri. Alia e katoegu a toukui tara pris ba te rarariegu u Bulungana u Niga tere Sunahan. Alia e kato silegi a ka teka u Namnamei u Goagono e tatei kato haniga rena u katun halhal turu Jiu i matane Sunahan, be Sunahan te lu ranen. 17Alia e sasala koru megu a toukui i tar, taraha alia e kato begien e Sunahan tara nitagala tere Iesu Kristo.