Search form

Rom 15:18-19

18-19Alia e ma hatei nagi a palabina toukui i tar, kaba alia e ongolon hatei negu a toukui te kato sila nia e Kristo i tar, te gi taguhu meri u katun te ma Jiuri ba te hengoer e Sunahan. Alia u katoei a toukui teka u ranga na markato a niga, nu mirakul, na nitagala turu Namnamei tere Sunahan. Alia u taniaia i Jerusalem ba te lala nitoa uagu i Ilirikam ba te hatei lanegu u ranga hoboto turu Bulungana u Niga tere Kristo. 20I manasa na te noana i romana, alia e ngilin rarariegu u Bulungana u Niga turu han ti ma hengo noani e Kristo. Taraha, alia e namos haspanegu a toukui i tar tara toukui te hatania a tana katun tere Sunahan.