Search form

Rom 15:5

5E Sunahan noa has te tatei hala ranei ra u rangan hitaguhu ba te hatuts ranei ra te gi ma sökanan hahaloso uai ra. Nonei e tatei taguhu rano limiu te go ka haniga hoboto uam limiu ba te kukutiemiu a markato tere Iesu Kristo.