Search form

Rom 16:20

20E Sunahan te hala ranei ra a masalohana. Ne moa te ga pina uen ba nonei te taguhu rano limiu ba limiu te tagala saluhe moa tere Satan, ba te kato uana tara katun te pita misasa nena a kukutsi.

A nihitaguhu tara Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei ka gono mera nolimiu.