Search form

Rom 16:5

5Na hatsomi bemi lia a pal Kristen te roron hagum hoboto ria tara luma i taren.

Hatsomi hase iam e Epinitas a tsomi koru i tar. Nonei a katun tutun tara provins i Eisia te hamana u tere Kristo.