Search form

Rom 16:7

7Na hala has neiam u haniga i tar tere Andronaikas mere Junias, nori a toa han i tar ti ka gono meia lia tara karabus. U aposol e atei sil haniga raren, na nori i hamana mam neia lia tere Kristo.