Search form

Rom 2:12

12U katun halhal turu Jiu e ma ka puta ria turu Lo tere Moses. Kaba te kato homi roen, ba nori te mate riou, noahasina te ma la uanei u ranga turu Lo i taren. Kaba u Jiu e ka puta ria turu Lo tere Moses. Na te kato homi roen, bu ranga turu Lo te hamou ranoen.