Search form

Rom 2:14

14U katun halhal turu Jiu e ma ka meri u Lo tere Moses. Kaba poata te kato merien u ngil peisa i taren a ka te kato silena u Lo, ba ka teka e here nei u lo peisa i taren, noahasina te ma ka merien u Lo tere Moses.