Search form

Rom 2:16

16Na i murimuri, a poata te la nama be Sunahan te hala nanou romana a toukuina tara tsonun tsimtsimou tere Iesu Kristo ba nonei te tsimoue nou u hakats hoboto te mousna i torir u katun, te ranga has uana u Bulungana u Niga te rararie gulia.