Search form

Rom 2:20

20Na limiu e roron hamatskö ramiu u katun te ma hakats hanigari, na limiu e hatuts ramiu u katun te hakats here rari a galapien. Alimiu e poemiu alimiu e atei silemiu u Lo tere Moses e ka mier a man niatei hoboto nu ranga u mana hoboto te ngiler a barebana.