Search form

Rom 2:26

26A katun te halhalna turu Jiu e ma hapö nanei a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen. Kaba te hengo hanige nen u ranga turu Lo, be Sunahan te kato here has nane ien a katun te hapö nena a hatoatongo tere Sunahan, boka? Aa.