Search form

Rom 2:27

27Te kato uanen teka ba markato turu katun te halhal ria turu Jiu te haruto nanou a markato i tamilimiu u Jiu e omina. Taraha, alimiu e peko noa hasemiu u Lo, noahasina te ka memia limiu u Lo ti koloto nia turu Buk na hatoatongo has tere Sunahan. Kaba nori e hengo hanige ier u Lo, noahasina te ma ka merien a hatoatongo tere Sunahan.