Search form

Rom 3:17

17Nori e ma atei sileri a markatona tara masalohana.