Search form

Rom 3:21-22

E Sunahan e mar hamatskö mena nei a katun teka

21-22Kaba tara poata teka e Sunahan e haruto nena a maroro halhal te kato hamatskö mena neien a katun i matanen, na nonei e ma maroro uanei turu Lo tere Moses. E moa. Nonei e maroro uana tara nihamana tere Iesu. I romana e Sunahan e kato hamatskö rena u katun hoboto te hamana ria tere Iesu Kristo. U Lo tere Moses nu ranga turu propet i hatein a ka teka. A pal barebana hoboto e kato has uar i iesana i matane Sunahan i romana. 23U katun hoboto i kato homi me ma antuna ria tara mar katun te ngilena e Sunahan.