Search form

Rom 3:30

30Nonei a toa puku a Sunahan te kato hamatskö sila renoa u Jiu i matanen te hamana uaren, na te kato hamatskö ila has renoa u katun halhal i matanen te hamana uaren.