Search form

Rom 5:10

10Ara i herei u katun ti pakö e Sunahan, kaba poata te mateia a Pien Tson tere Sunahan, nonei e nolo pouts berio ra tere Sunahan. Na te hikapien gono meren ra, ba ra te atei koru silera a nitoatoa tere Iesu e taguhu rena ra.