Search form

Rom 5:16

16A markato a omi tara toa katun te habutu a ka a omi. Na ka a omi teka e ma popo has neia tara kan hahalapuku tere Sunahan. Taraha, i murina te kato homia e Adam a toa puku a poata, be Sunahan e hopu kap bene ien a nihahuna. Kaba i murina ti kato homi haparaia ra, e Sunahan e tatagi noa hasi rira me ngö ranei ra u katun u matskö i matanen.