Search form

Rom 5:17

17A tou mate e tanian pania turu katun te kato homi u a toa puku a katun. Kaba a toukui tara tana katun e Iesu Kristo e pan balana. U katun hoboto te luer a nihitaguhu pan tere Sunahan ba te hanige ier te ga hamatskö merien e Sunahan, nori e na tsunono meriou e Iesu Kristo e hala rane ien a nitagala tara nitoatoa.