Search form

Rom 5:3

3Na ra e tatei sasala has mera te butu peisa uana a ka a omi i tarara. Taraha, ara e atei silera a ka a omi has e hatuts ranei ra te gi kato haniga noa has u ra ba te hahalosera a poata a niga.