Search form

Rom 5:9

9Na neha te pei milimiu? E Iesu e kato beri ra a ka teka tara poata ti omi noaia ra. Na nonei e kato hamatskö has ria ra i matane Sunahan tara tou mate i tanen. Na te kato berien ra a man ka teka, ba ra te tatei atei koru silera nonei e hatongo ranoa romana ra tara raharaha tere Sunahan.