Search form

Rom 6:15

Ara e hereri u katunun kui tara markato a niga

15U mana koru. Kaba neha tala? Ara gi poei, “E ma omi nei te kato homi uara ra, taraha ara e ma ka puta lel ria tara markato turu Lo kaba tara markato tara nihitaguhu tere Sunahan”? E moa koru te gi tatei mar ranga u ra teka.