Search form

Rom 6:23

23E here nei a markato a omi e hol rena u katun te kukutie ren. E hol nena a tou mate. Kaba e Sunahan e halhala pukuna turu katun te hengoe ren. Nonei e hala sila rena ra a nitoatoa te ka nitoana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara.