Search form

Rom 6:4

4Poata te habaptais ria ra e here nei ara i mate gono mei e Kristo ba te ngaho gono has merien. A ka teka e kato silena ara e tatei ka mera a nitoatoa a tsimus, te mar kato has u e Kristo te hatakei poutse ien a nitagala tere Tamanen tara tou mate.