Search form

Rom 6:5

5Taraha, te toa katun gono mena rei ra e Kristo, e here nei ara i mate gono meien, ne here has nei ara i hatakei pouts ria tara tou mate ba te ka mera a nitoatoa a tsimus te mar kato has uaien.