Search form

Rom 8:5-6

5-6U ngilina i puta e hakuiena u hakats tara katun te kukute lasena u ngilina i puta. A ka teka nonei a maroro tara tou mate. Kaba u Namnamei tere Sunahan e hakuiena u hakats tara katun te kukutiena u ngil tere Sunahan. A ka teka nonei a maroro tara nitoatoa na tara masalohana. 7Tara poata te hakuiena u ngilina i puta u hakats tara katun, ba katun teka te pakö uana tere Sunahan. Nonei e raman hengoena e Sunahan. Na nonei e ma antunan kato has nanei u Lo tere Sunahan.