Search form

Rom 9:1-3

E Sunahan nu katun te hopu kap ren

1-3Alia e ranga hamanagu te poe mena gilia a torir e tatagi koruna ba te roron tiama silena a barebana i tar, a ma tsi hahatoulana i tar u Jiu. Alia e ma gamogi, taraha alia e katun uagu tere Kristo, nu Namnamei u Goagono e atei sil hasena te ranga hamana uagu lia i torir. Alia e tatei ngil noa hasegu te go korupakö meni e Sunahan alia ba te lu ba nanei lia e Kristo ba te palis rer u Jiu tara makum i tar, nonei sanei te ga antunan lu pouts merien e Sunahan tara maroro teka. Nonei te mar ngil hapopo mera gien lia. 4A barebanar i Israel u Jiu nori a pal katun te hopu kapin e Sunahan. E Sunahan e hahahu berien u katun i tanen, ba te haruto nena a nikapan i tanen. Nonei e kato gono merien a man rangan kits ba te hala rane ien u Lo i tanen. Na nonei e haruto rien te gi mar hatsunono menien, ba te hala rane ien u ranga hamana i tanen.