Search form

Rom 9:22-23

22-23Ne Sunahan e kato has uana i iesana. A palabir u katun e kato homir ba te hereri a tabeli te hol putana. E Sunahan e raharaha ranen ba te katsin haruto nena a nitagala i tanen ba te hahuna ranen. Kaba nonei e roron hahaloso silena te gi habirits pouts uaien i tanen ba te ma sökana nei. E Sunahan e katoena a ka teka te ga taguhu merien ra. Nonei e ngilin tatagi rano ra ba te hatei ranei ra a nikapan soku i tanen te kato hahaloso mam berien ra. 24Ara noa has u katun te ngö ramen turu Jiu na turu katun te halhal ria turu Jiu.